Pracownicy Ośrodka

Dyrektor Halina Mikuła
Z-ca dyrektora Zofia Skommer
   
Lekarz rehabilitacji medycznej Aurelia Sadowska-Marciniak
   
Koordynator ds. rehabilitacji ruchowej Ośrodka  Hanna Maciejczak
   
   
Fizjoterapeuci Marlena Czubaj
  Katarzyna Kołos
 

Natalia Gawrych

Paula Goździewicz

Agnieszka Rotta

 

Magdalena Polis

Wiktor Murach

  Piotr Maciejczak
 
   
   
Psycholodzy Sylwia Osiecka
  Zofia Skommer
   
Logopedzi Maria Czajka
  Renata Jarmuszkiewicz-Molik
   
Pomoc rodzinie Krystyna Chudziak
   
Sekretarka medyczna Izabela Szylko