Prawidłowe żywienie

 

 

       Dziękujemy firmie NUTRICIA za zorganizowane szkolenie dla rodziców i pracowników Ośrodka BARTEK

na temat prawidłowego żywienia 

oraz przekazane NUTRIKIDY i materiały informacyjne.

 

tekst