Zbieramy na windę

 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych to pomysłodawcy i inicjatorzy narodzin "Bartka". 

W każdym roku szkolnym pracujemy z grupą ok. 500 dzieci w wieku od 0 do 10 roku życia z mózgowym porażeniem dziecięcym, oraz innymi schorzeniami neurologicznymi. Prowadzimy kompleksową rehabilitację w zakresie rozwoju ruchowego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego oraz szeroko pojętą pomoc rodzinom.

Jednego jesteśmy pewni - powstanie "Bartka" zapobiegło izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych w naszym mieście, pomogło w nawiązaniu przyjaźni i funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Sprawiło, że jakość ich życia aż tak bardzo nie odbiega od zdrowych rówieśników.

01.IX.2018 Stowarzyszenie DOR BARTEK przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania otwiera Żłobek Specjalny przeznaczony dla dzieci do 3 r.ż zagrożonych niepełnosprawnością, z wadami genetycznymi, z problemami wynikającymi z przedwczesnego porodu, z problemami rozwojowymi ( opóźnieniami psycho-ruchowymi). Żłobek Specjalny powstanie w ramach programu unijnego „ Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych  z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

W sytuacji obecnych potrzeb i aktualnych wymagań prawnych jesteśmy zobowiązani do zainstalowania w naszym budynku windy.

Koszt całej inwestycji ( projekt z wykonaniem) przekraczają nasze możliwości finansowe , dlatego:

 

Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny BARTEK zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe umożliwiające zrealizowanie tej inwestycji !!!

 

Zainstalowanie windy pozwoli nam kontynuować działalność na rzecz terapii i opieki nad dziećmi ze schorzeniami neurologicznymi.

 

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i przekazane pieniądze także w ramach 1% od podatku dochodowego na rzecz Organizacji pozytku Publicznego przekazanego na rzecz Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego BARTEK.

Tutaj znajda Państwo dane a także program do rozliczenia PIT  On-Line

 

nr konta:        PKO BP VII O/P-ń

                     71 1020 4027 0000 1302 0380 9456

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny
"Bartek"