Wspomóż "Bartka" 1%.

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe na stronie podatki.gov.pl,  w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego (OPP) należy wpisać numer KRS 0000077671 oraz kwotę podatku, natomiast w rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE bezpośrednio pod wnioskiem, w pozycji cel szczegółowy 1% wpisać: 1% Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny "Bartek"

Pomóż nam zrealizować marzenia naszych wychowanków i przekaż 1% podatku dla "BARTKA"


Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% od podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych to pomysłodawcy i inicjatorzy narodzin "Bartka". My grono specjalistów i społeczników, wcielamy w życię ideę integracji naszych podopiecznych i ich rodzin. W każdym roku szkolnym pracujemy z grupą ok. 150 dzieci w wieku od 0 do 10 roku życia z mózgowym porażeniem dziecięcym, oraz innymi schorzeniami neurologicznymi. Prowadzimy kompleksową rehabilitację w zakresie rozwoju ruchowego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego oraz szeroko pojętą pomoc rodzinom. Jednego jesteśmy pewni - powstanie "Bartka" zapobiegło izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych w naszym mieście, pomogło w nawiązaniu przyjaźni i funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Sprawiło, że jakość ich życia aż tak bardzo nie odbiega od zdrowych rówieśników.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik może przekazać określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku.

Nie trzeba dokonywać żadnych wpłat. Pieniądze na konto wybranej organizacji pożytku publicznego przekazuje urząd skarbowy.


Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc.


Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny
"Bartek"