Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bartek”
(os. Piastowskie 42, 61-152 Poznań, NIP: 782-219-48-38) – dalej zwanym jako „ADO”.

2.       Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a)      zawarcia i realizacji umowy – przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres umożliwiający to przepisami
(tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c)      archiwalnych – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy (tj. prawnie uzasadniony interes ADO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.       Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może łączyć się z brakiem możliwości realizacji umowy.

4.       Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj:

a)       podmiotom wchodzącym w skład podmiotów współpracujących z NZOZ DOR Bartek tj. Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Bartek”, Przedszkole „Bartek;

b)      podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

c)      podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w zakresie związanym z realizacją umowy i obsługą klienta (np. dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług prawnych oraz inni podwykonawcy zewnętrzni, z których pomocy korzysta ADO).

5.       Administrator nie przekazuje Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Twoje dane osobowe nie będą również podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

6.       Informujemy, że przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Nadto mają Państwo prawo do cofnięcia (w dowolnym momencie) wcześniej udzielonej zgody. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw możesz skorzystać poprzez kontakt pisemny z Administratorem. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres dane.osobowe(a)przedszkolebartek.org lub dzwoniąc pod numer: 61 8771311. Pamiętaj, przed realizacją wniosku, będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość, tj. odpowiednie Cię zidentyfikować.

7.       Nadto możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.