PRZEDSZKOLE I OŚRODEK REHABILITACYJNY "BARTEK"

Jesteśmy placówką z ponad 30 letnim stażem, posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2009 . Prowadzimy kompleksową rehabilitację w zakresie rozwoju ruchowego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego oraz szeroko pojętą pomoc rodzinom. Obejmujemy opieką dzieci w wieku od 0 do 8 lat ze schorzeniami neurologicznymi, wadami rozwojowymi i genetycznymi, które powodują niepełnosprawność ruchową i umysłową np:

* mózgowe porażenie dziecięce
* przepukliny oponowo-rdzeniowe
* dystrofie mięśniowe
* stany po urazach
* i inne
Dla dzieci od 0-2 lat prowadzone są zajęcia w formie ambulatoryjnej

Realizacja programu odbywa się:

* w systemie opieki dziennej od 6.00 do 16.00
* ambulatoryjnej, jako formy wczesnej interwencji w grupach ryzyka od 0 do 2 lat.

Istnieje możliwość dowozu dzieci (bezpłatnie)
Gwarantujemy cztery posiłki dziennie (odpłatnie)

Zapewniamy konkurencyjne ceny.Nasi absolwenci kontynuują naukę w szkołach podstawowych; masowych, integracyjnych i specjalnych. To ich wielki sukces !Jednego jesteśmy pewni - powstanie "Bartka" zapobiegło izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych w naszym mieście, pomogło w nawiązaniu przyjaźni i funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
Sprawiło, że jakość ich życia aż tak bardzo nie odbiega od zdrowych rówieśników.