Pracownicy Ośrodka

Dyrektor Zofia Skommer
Z-ca dyrektora Hanna Maciejczak
   
Lekarz rehabilitacji medycznej Aurelia Sadowska-Marciniak
   
   
   
   
Fizjoterapeuci Daria Kowalczyk
  Maria Żyła
 

Natalia Okulińska- Gawrych

Magdalena Raszewska

Piotr Maciejczak

 

 

   

 

   
   
Psycholodzy Katarzyna Jackowska
  Jakub Mirowski
   
Logopedzi Maria Czajka
  Renata Jarmuszkiewicz-Molik
   
Pomoc rodzinie Krystyna Chudziak
   
Sekretarka medyczna Izabela Szylko