Pracownicy Ośrodka

Dyrektor Halina Mikuła
Z-ca dyrektora Zofia Skommer
   
Lekarz rehabilitacji medycznej Aurelia Sadowska-Marciniak
   
Koordynator ds. rehabilitacji ruchowej Ośrodka  Hanna Maciejczak
   
   
Fizjoterapeuci Marlena Czubaj
  Katarzyna Kołos
 

Natalia Okulińska- Gawrych

Paula Goździewicz

Agnieszka Rotta

 

Magdalena Polis

Aleksandra Zalejska

   Piotr Maciejczak
 

 Magdalena Raszewska

 

 
   
Psycholodzy Katarzyna Napieraj
  Jakub Mirowski
   
Logopedzi Maria Czajka
  Renata Jarmuszkiewicz-Molik
   
Pomoc rodzinie Krystyna Chudziak
   
Sekretarka medyczna Izabela Szylko