Do Przedszkola Specjalnego Bartek
 przyjmowane są dzieci w  wieku od 2 do 8 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Orzeczenia te wydają rejonowe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
W zależności od wolnych miejsc  dzieci przyjmujemy przez cały rok!!!!