Do Przedszkola Specjalnego Bartek
 przyjmowane są dzieci w  wieku od 2 do 8 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Orzeczenia te wydają rejonowe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
W zależności od wolnych miejsc  dzieci przyjmujemy przez cały rok!!!!

W Ośrodku  w Oddziale Wczesnej Interwencji
dzieci przyjmujemy w ramach kontraktu NFZ ze skierowaniem na druku „DRUK DO SZPITALA”
od lekarza rodzinnego lub od lekarza specjalisty (neurologa, ortopedy).
Pomoc oferujemy  wcześniakom i niemowlętom z:

  • obciążonym wywiadem okołoporodowym
  • zaburzeniami neurologicznymi
  • schorzeniami genetycznymi
  • zaburzonymi wzorcami ruchu ( asymetrię rozwojową)